Daily Archives: June 23, 2017


Een 5-tal Informatiehuizen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voeren een gedetailleerde analyse uit van de informatiebehoefte en het passend aanbod, dat nodig is bij de uitvoering van de Omgevingswet. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van de 3B-Route. Voor deze methode is een een handreiking en excel-dummy-sheet beschikbaar waarmee de informatiehuizen te werk gaan. […]

Analyse informatievraag en aanbod – 5 informatiehuizen DSODe handreiking 3B-route is beschikbaar: informatie-analyse vanuit de Omgevingswet.  Uit de analyses voor de diverse informatiehuizen blijkt een meer generiek toepasbare analyse-methode naar boven te komen waarmee de informatievraag uit de wet systematisch in beeld kan worden gebracht. En tevens een taal waarin deze informatie-behoefte kan worden vastgelegd. Ook de […]

Handreiking 3B-Route Informatiehuizen