bobbymcgee68


Geo-Logica wenst u een fantastisch 2018! Ons voornemen voor 2018 is om de ambities van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk te gaan brengen. Doet u mee?

Happy new year!Samen met VKA is een definitiestudie uitgevoerd naar de informatiehuizen en aansluitvoorwaarden DSO. In een intensieve samenwerking is inhoud en proces bij elkaar gebracht tot nieuwe inzichten, waarmee de VNG haar standpunten kan bepalen. Het resultaat wordt gebruikt bij de besluitvorming over de Informatiehuizen en aansluiting van gemeenten aan het […]

Definitiestudie Informatiehuizen & aansluitvoorwaardenPer 1 augustus 2017 beschikt Geo-Logica over een nieuwe kantoorruimte in de Meern. U kunt ons (nog steeds) vinden aan de Zandweg 116B, 3454 JZ De Meern. Maar nu op de eerste etage in ruimte 8. De koffie staat klaar! Wel graag op afspraak.

Nieuwe kantoorruimte in de MeernEen 5-tal Informatiehuizen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voeren een gedetailleerde analyse uit van de informatiebehoefte en het passend aanbod, dat nodig is bij de uitvoering van de Omgevingswet. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van de 3B-Route. Voor deze methode is een een handreiking en excel-dummy-sheet beschikbaar waarmee de informatiehuizen te werk gaan. […]

Analyse informatievraag en aanbod – 5 informatiehuizen DSODe handreiking 3B-route is beschikbaar: informatie-analyse vanuit de Omgevingswet.  Uit de analyses voor de diverse informatiehuizen blijkt een meer generiek toepasbare analyse-methode naar boven te komen waarmee de informatievraag uit de wet systematisch in beeld kan worden gebracht. En tevens een taal waarin deze informatie-behoefte kan worden vastgelegd. Ook de […]

Handreiking 3B-Route InformatiehuizenWelkom op onze site! In de zomer van 2016 is Geo-Logica gestart als nieuw adviesbureau op het gebied van de fysieke leefomgeving en informatiemanagement! U vindt hier informatie over onze diensten en producten, over nieuws van ons of uit de sector en onze projecten en over ons. Heeft u vragen […]

Welkom op onze site!