Producten

Voor onderzoeks- en adviesproducten werkt Robert samen met excellerende partners. Zo is Geo-Logica in staat het best passende team aan te bieden voor diverse producten zoals informatie-analyses, haalbaarheidsonderzoek, maar ook milieu-effectrapportages, Tracébesluiten et cetera. Daarmee zijn we ook in staat voor diverse milieu-thema’s te adviseren.

In de combinatie van beleidsadvisering (detachering) en uitvoering van producten ligt de kracht van Geo-Logica: door verbinding met de uitvoeringspraktijk zijn onze beleidsadviezen gebaseerd op realiteitszin. Onze toegepaste onderzoeken zijn anderzijds gebaseerd op de laatste inzichten. Onder het menu projecten vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten.