Diensten en producten

Geo-Logica V.O.F. is een kleinschalig adviesbureau dat adviseert in de wereld van milieu – met name gericht op de rekenkundige aspecten stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geluid, etc. Met een accent op de benodigde informatie, ICT, Geo-ICT en data om het werkveld praktisch en juridisch te ondersteunen. Bij dit laatste gaat het bijv.  om de begeleiding van de ontwikkeling van ICT-instrumenten, toepassing van systemen, databeheer, etc. Daarbij levert Geo-Logica onderzoeks- en adviesproducten , zoals milieuonderzoeken en diensten de vorm van detachering.

Het werk van Geo-Logica raakt dus aan veel aspecten van het werkveld, maar we doen niet alles. Onze nichemarkt is hoogwaardige advisering in complexe projecten. Ook voor dergelijke projecten maken we mogelijk dat er overzicht en inzicht ontstaat, waaruit afwegingen en acties logischerwijs voortvloeien. Zo worden adviezen to-the point en wordt de rest van de organisatie meegenomen.

In al ons werk geldt dat door onze brede ervaring er uitwisseling is van kennis binnen het werkveld: door verbinding met de uitvoeringspraktijk zijn onze beleidsadviezen gebaseerd op realiteitszin. Onze toegepaste onderzoeken zijn anderzijds gebaseerd op de laatste inzichten. Onder het menu projecten vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten.

Voor onderzoeks en adviesproductenwerkt Robert samen met excellente partners. Zo is Geo-Logica in staat het best passende team aan te bieden en extra capaciteit te leveren voor een diverse producten zoals milieu-onderzoeken, informatie-analyses, business-cases, etc.

Detacheringsdiensten worden verzorgd door vennoot Robert van Bommel.