Projecten

Een overzicht van lopende en uitgevoerde projecten vind je op deze site. Je kunt de projecten filteren ‘per aspect’ of per ‘milieuthema’.

Voor het filter ‘per aspect’ geldt dat in veel van onze projecten meerdere apecten een rol spelen, maar dat op de meest dominante aspecten wordt gefilterd.

Projecten per aspect Projecten per milieuthema
Beleidsadvies Stikstofdepositie en natuur
Milieuonderzoek Luchtkwaliteit
ICT en data Geluidhinder
Wet- en regelgeving Duurzaamheid
Diverse thema’s

Een deel van de hier uitgevoerde projecten zijn uitgevoerd onder de vlag van voormalig werkgever en huidige partner Royal HaskoningDHV.