Projecten


Een aantal van lopende en uitgevoerde projecten vind je op deze site. Klik hieronder op de Type projecten of domein/thema en krijgt een doorsnede van onze projecten.

Projecten per type Projecten per domein/thema
 Beleidsadvies  Afval & grondstoffen
 Business case  Bodem & ondergrond
 Digitaal Stelsel Omgevingswet  Bouw
 Geo-ICT  Cultureel Erfgoed
 Informatiehuizen DSO  Duurzaamheid
 Informatiemanagement  Externe Veiligheid
 Milieuonderzoek  Geluidhinder
 Omgevingswet  Luchtkwaliteit
 Wet- en regelgeving  Ruimte (Planologie)
 Verkeer
 Water
Een deel van de hier uitgevoerde projecten zijn uitgevoerd onder de vlag van voormalig werkgever en huidige partner Royal HaskoningDHV.