Diensten en producten


Geo-logica V.O.F. levert adviesdiensten over de fysieke leefomgeving met een overlap met ICT en of wetgeving. In de vorm van detachering of adviesproducten.

Detacheringen en beleidsadvies worden verzorgd door vennoot Robert van Bommel. Zijn expertise bevindt zich op informatiemanagement en de thema’s luchtkwaliteit, geluid en wegverkeer. Robert heeft de afgelopen jaren veel advieswerk verricht voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de informatiehuizen DSO.

Voor adviesproducten brengt Geo-Logica expertise samen in multi-disciplinaire teams door samenwerking met onze excellerende partners. Als netwerk-organisatie zijn we in staat het best passende team aan te bieden. Zodoende bieden we een waaier aan producten en diensten aan, zoals informatie-analyses, haalbaarheidsonderzoek, maar ook milieu-effectrapportages, Tracébesluiten et cetera. En dit voor verschillende thema’s zoals water, bodem, externe veiligheid, et cetera.

De producten die Geo-Logica levert variëren van beleidsmatige adviezen tot toegepaste onderzoeken. In deze combinatie ligt onze kracht: door verbinding met de uitvoeringspraktijk zijn onze beleidsadviezen gebaseerd op realiteitszin. Onze toegepaste onderzoeken zijn anderzijds gebaseerd op de laatste inzichten. Onder het menu projecten vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten.