3D-Basisbestand geluid

Voor een goede werking van het Geluidregister –dat de basis is voor toetsing van de geluidproductieplafonds langs het hoofdwegennet- is goede en consistente informatie van belang. Om die kwaliteit te borgen worden nieuwe oplossingen gezocht aanhakend bij de basisregistraties (3D-BGT, BAG) en het Nationaal WegenBestand (NWB 2.). Dit innovatieve project wordt getrokken door 4 partijen: Kadaster, RWS-WVL, RIVM en de TU Delft.

Geo-Logica is gevraagd om in beeld te brengen hoe de volgende fase van doorontwikkeling vorm moet krijgen.