Informatiehuis Bodem & ondergrond

In opdracht van RWS-WVL voert Geo-Logica samen met DoorgrondAdvies en diverse werkveld-experts een analyse uit naar de contouren van het informatiehuis Bodem en ondergrond. Hierbij wordt op basis van expertise een concreet beeld gemaakt van de gevalideerde brondata en andere informatieproducten waarmee het informatiehuis in de toekomst het Digitaal Stelsel Omgevingswet kan ondersteunen. Dit beeld is het startpunt om met andere partners en bronhouders het gesprek aan te gaan, de gebruikersbehoefte op te halen en de governance verder vorm te geven. Het eerste deel van de opdracht is afgerond (december 2016). Geplande afronding is maart 2017.