Business case Atlas Natuurlijk Kapitaal

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en RIVM voert Geo-Logica samen met DoorgrondAdvies en  Verdonck, Klooster en Associates en diverse werkveld-experts van Royal HaskoningDHV een analyse uit naar kosten en baten van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). De atlas ontsluit momenteel data en informatieproducten over wat we Natuurlijk Kapitaal noemen, zie voor een toelichting de website van de atlas. In de Business case wordt naast de huidige producten en diensten van de Atlas met name ook de toekomstvisie meegewogen. Zo wordt het mogelijk om toekomstige producten te prioriteren.  Geplande afronding is maart 2017.