Programma Regionale OmgevingsInformatie (ROI)

De milieudienst de DCMR is in haar bedrijfsvoering afhankelijk van actuele en consistente informatie. Het verbeteren van de informatiestroom is daarom essentieel. Tegelijk is de buitenwereld in verandering: naast de algemene trends rondom digitalisering (digitale eindproducten, big data, sensoring, etc.) is er een digitaal stelsel omgevingswet in ontwikkeling. Een programma ter verbetering en borging van de datakwaliteit wordt hiertoe opgezet. Het programma richt zich onder meer op geo-informatie omtrent de thema’s lucht, geluid en externe veiligheid. Maar ook op monitorings-informatie voor de reguliere producten die de DCMR hiermee levert.

Voor deze opdracht zet ik in de rol van programma-manager het verbetertraject van omgevingsinformatie op de rails en geef ik een advies over een programma-aanpak die de opgave van de informatietransitie vorm geeft, waarin het aansluiten op en werken met het DSO onderdeel is. In de opdracht gebruik ik de methoden van Agile/scrum voor het huidige ontwikkeltraject. Voor het programma-advies maak ik gebruik van de ‘best practices’ van Managing Succesfull Programs (MSP).