Ontwikkeling van een nieuwe standaard: STOP / ST-OD

In opdracht van Geonovum vervulde Robert de rol van penvoerder voor het DSO-project PR04:  STandaard Officiële Publicaties (STOP) met Specifieke Toepassingen voor OmgevingsDocumenten. Deze standaard voegt de standaard voor “Geo” samen met de standaard voor “tekst” zoals bedoeld in officiële publicaties. Deze standaard gaat een belangrijke basis vormen voor het werkveld van de fysieke leefomgeving (en daarbuiten).

Het schrijfteam heeft naast de technische documentatie een toelichtend document opgeleverd dat gebruik wordt in de openbare consultatie. Meer informatie hierover vind je op de website van Geonovum.