Definitiestudie DSO Toezicht en Handhaving

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert Geo-Logica onder regie van partner Twijnstra-Gudde een definitiestudie uit voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze opdracht is ondertussen afgerond (december 2016). Besluitvorming ligt voor bij het Opdrachtgevend beraad van het DSO.