Handreiking 3B-Route Informatiehuizen

De handreiking 3B-route is beschikbaar: informatie-analyse vanuit de Omgevingswet. 

Uit de analyses voor de diverse informatiehuizen blijkt een meer generiek toepasbare analyse-methode naar boven te komen waarmee de informatievraag uit de wet systematisch in beeld kan worden gebracht. En tevens een taal waarin deze informatie-behoefte kan worden vastgelegd. Ook de kwaliteitseisen komen met deze methode naar de oppervlakte, waarmee de ontwikkeling van een kwaliteitsprotocol mogelijk wordt.

Op verzoek van het DSO-programma en in opdracht van RIVM is deze methode door Geo-Logica uitgewerkt in de vorm van een excel-dummy-sheet een handleiding en een werksessie, waarmee de informatiehuizen aan de slag kunnen gaan.

Mocht je voor de informatiehuizen werken en de handleiding willen ontvangen, mail me dan via de contactpagina van deze website.