Informatiehuis Bouw

In opdracht van het Kadaster adviseert Geo-Logica over de contouren van het Informatiehuis Bouw. Samen met de diverse juridische experts van Royal HaskoningDHV, Ok van Mechelen en Hein Corstens wordt een analyse uitgevoerd naar de meest kansrijke informatieproducten. Dit beeld is het startpunt om met andere partners en bronhouders het gesprek aan te gaan, de gebruikersbehoefte op te halen en de governance verder vorm te geven. Afronding van het project is januari 2017.