AERIUS Nieuwbouw Register

Als onderdeel van het Expertteam stikstof en N2000 (voormalig PAS-bureau) heb ik het gedachtegoed voor dit project ontwikkeld en stel ik het pakket van eisen op als input voor de ontwikkelaar van AERIUS (RIVM). Het huidige ICT-oplossing van Register is nog geënt op het PAS en daarom niet optimaal voor de wensen die nu leven op het gebied van Register. Overheden willen met diverse doelenbanken kunnen werken ter ondersteuning van externe salderingen. Daarbij wil men verschillende maatregelen zelf kunnen inboeken en ook maatregelruimte kunnen uitwisselen. Daarnaast is er de behoefte aan de optimalisatie van ruimte. En om ook te kunnen registreren welke vergunningsruimte aan de natuur is gegeven. Beoogde planning is Q4 2022. 

Voor de uitwerking van de technische keuzes worden de juridische en beleidsmatige vragen uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de daartoe geëigende gremia.