Informatiehuis Water 2.0

In opdracht van het Informatiehuis Water/DSO en RWS-WVL voert Geo-Logica samen met de diverse werkveld-experts van Royal Haskoning een analyse uit naar de contouren van het informatiehuis Water 2.0: het toekomstig Informatiehuis onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij wordt op basis van expertise een concreet beeld gemaakt van de gevalideerde brondata en andere informatieproducten waarmee het informatiehuis in de toekomst het Digitaal Stelsel Omgevingswet kan ondersteunen. Dit beeld is het startpunt om met andere partners en bronhouders het gesprek aan te gaan, de gebruikersbehoefte op te halen en de governance verder vorm te geven. Start van het project is januari 2017.