Stikstofemissies in de aanlegfase- RWS-WVL

Geo-Logica adviseert RWS-WVL op de aanpak van stikstof voor de aanlegfase van projecten. Met het vervallen van de bouwvrijstelling is dit in toenemende mate relevant. Als onderdeel van deze opdracht is door TNO een nieuwe rekenmethode ontwikkeld voor de emissie van mobiele werktuigen, de zgn. U-methode. Deze is technisch / juridisch onderbouwd en het meest geschikt voor projecten waarbij geen metingen van het brandstofverbruik beschikbaar zijn. Daarnaast zijn in deze opdracht de aanbestedingseisen van Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) die IenW hanteert, vertaald in de emissiekentallen voor stikstof.

Wij hebben een rekensheet ontwikkelt voor de adviesbureau’s die deze 2 onderdelen samenbrengt en waarmee eenvoudig en juridisch robuust de emissies van de aanlegfase kunnen worden berekend en ingevoerd in AERIUS Calculator. Het geheel is opgenomen in de Handreiking module rekenen die geldt voor alle RWS-projecten.