Analyse informatievraag en aanbod – 5 informatiehuizen DSO

Een 5-tal Informatiehuizen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voeren een gedetailleerde analyse uit van de informatiebehoefte en het passend aanbod, dat nodig is bij de uitvoering van de Omgevingswet. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van de 3B-Route. Voor deze methode is een een handreiking en excel-dummy-sheet beschikbaar waarmee de informatiehuizen te werk gaan. Robert begeleidt de huizen met deze analyse.

Het betreft de informatiehuizen Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, Lucht en Cultureel Erfgoed. Najaar 2017 zijn de analyses afgerond. Het advies wordt meegenomen in de besluitvorming door het Opdracht Gevend Beraad (OGB) over het vervolgtraject van de informatieproducten DSO.