Stikstofdepositie Gemeente Utrecht

Gemeenten zijn niet in de lead op het stikstofdossier, maar zijn wel betrokken bij de uitvoering. In geval er sprake is van een aanvraag voor een wijziging van een Bestemmingsplan, of een Omgevingsvergunning dient immers te worden uitgesloten dat hierbij significante effecten op N2000-gebieden kunnen optreden als gevolg van de aanleg of gebruik van het project.

Voor de Gemeente Utrecht, gilde luchtkwaliteit en stikstofdepositie, ben ik beschikbaar als senior adviseur bij toetsing / second opinion van projecten.