Doorontwikkeling AERIUS na de PAS

De programmatische aanpak stikstof heeft geen stand gehouden, nieuw beleid is in ontwikkeling. Dit nieuwe beleid leidt tot een andere informatiebehoefte die voor een groot deel zal landen in het AERIUS-instrumentarium. Namens de provincies levert BIJ12 expertise en capaciteit voor de begeleiding aan opdrachtgeverskant.

Deze aanpassing vraagt een specifieke deskundigheid waarbij verschillende elementen bij elkaar moeten komen: thema-inhoudelijk, ICT-technisch en juridisch. De begeleiding van de release van C2019A is door mij verzorgd. Momenteel ontwerp ik de boekhoudregels voor de doorontwikkeling van AERIUS Register, onder de werknaam Nieuwbouw Register. Vanaf 1 mei 2019 ben ik bij BIJ12 gedetacheerd.