Diverse stikstofonderzoeken voor private projecten

Voor diverse private opdrachtgevers verzorgen wij samen met onze partners de onderbouwing van het thema stikstofdepositie voor bestemmingsplannen en Omgevingsvergunningen. Doordat we volledig op de hoogte zijn van wet- en regelgeving kunnen wij hier goed gemotiveerde producten leveren, zodat uw projectrisico wordt geminimaliseerd. Waar nodig maken we gebruik van intern of extern salderen, de Stikstofdepositiebank (SSRS) of andere mogelijke juridische constructen. Ook adviseren over de juridische route die voor uw situatie het beste is. Voor wat betreft capaciteit werken we samen met onze rekenkundige partners en waar nodig ecologen en juristen.

Vanwege de lopende procedures en de privacy van onze klanten vermelden we hier geen specifieke gegevens.